Informasi Berkala
NIK: Informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin:
T.T.L:
Agama:
Pendidikan:
Jurusan:
Status:
Jenis GTK:
Alamat :